Name *
Name

P: +358 40 5446523,

info [ a t ] timojunttila.fi

 

STUDIO TIMO JUNTTILA OY

Kaasutehtaankatu 1, Rakennus 9

FI - 00540 Helsinki


 

 

 

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Studio Timo Junttila Oy:n ( STJ Oy ) asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, henkilökunnalle, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.

1. Tiivistelmä henkilötietojen käsittelystä:Henkilötietojen käsittelijä

Studio Timo Junttila Oy

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa

Timo Junttila

Kenen tietoja käsittelemme?

 • Jäsenet

 • Potentiaaliset jäsenet

 • Palveluntoimittajat

 • Sidosryhmät

 • Henkilökunta

 • Työnhakijat

 • Verkkosivun kävijät

 • Mistä saamme tiedot?

 • Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään

 • Potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä

 • Palveluntoimittajan tiedot saadaan tältä itseltään

 • Sidosryhmään kuuluvan tiedot tältä itseltään

 • Henkilökuntaan kuuluvan tiedot tältä itseltään

 • Rekrytointiin osallistuvan tiedot tältä itseltään

 • Verkkosivuston käyttäjästä tallennetaan IP-osoite, jos kävijä suostuu ottamaan

 • vastaan evästeen

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

 • Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa. Asiakkuuden päätyttyä käsittelemme tietoja esimerkiksi silloin, kun ex- asiakkaalla on maksurästejä 10 vuoden ajan.

 • Palveluntoimittajan tiedot poistetaan 12 kuukauden sisällä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.

 • Sidosryhmien kohdalla poistamme tiedot 12 kuukauden sisällä yhteistyön päättymisestä.

 • Henkilökunnan tietoja säilytetään työsuhteen päättymisen jälkeen erityislaeissa säädetyllä tavalla, esimerkiksi palkkakirjanpitoa 10 vuotta.

 • Rekrytointiin osallistuneen tiedot poistetaan 12 kuukauden kuluessa prosessin päättymisestä.

 • Verkkosivujen kävijätietoja säilytetään

 • Huom! Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kirjanpitolaki. Kirjanpitolain mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Jos tilikausi on päättynyt esimerkiksi 30.4.2018, tositteita on säilytettävä 31.12.2024 asti. Kirjanpitolaki voi siis aiheuttaa joiltakin osin yllä mainittua pidempiä henkilötietojen säilytysaikoja.

 • Henkilötietojasi voidaan säilyttää pidempään myös tilanteissa, joissa ne ovat osa erityisen tärkeitä asiakirjoja. Säilytämme 10 vuoden ajan sopimukset ja muut merkitykselliset asiakirjat. Syynä on vahingonkorvausvelvollisuuden vanhenemisaika: velvollisuus yleensä päättyy kymmenessä (10) vuodessa vahingon sattumisesta tai sen havaitsemisesta lukien.

 • Näitä tietoja käsittelemme

 • Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi, tai jotka ovat saatavilla julkisesti, esimerkiksi:

 • • Nimi

 • • Puhelinnumero

 • • Sähköpostiosoite• Työnantaja

 • • Henkilötunnus

 • • IP-osoite

 • • Ammattinimike

 • Oikeutesi

 • Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot.

 • Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita,

 • sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

 • Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa

 • henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

 • Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

 • Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

 • Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 • Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus saada jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa.

 • Miksi käsittelemme tietojasi?

 • STJ Oy  käsittelee useiden ihmisryhmien henkilötietoja. Pääosin käsittelyn tarkoituksena on yhteystietojen hallinta. STJ Oy:n yhteistyökumppanit voivat myös kohdistaa asiakkaisiin markkinointia, jos asiakas on tähän suostunut. Muista kuin asiakkaistamme keräämme henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yhteydenpitoon näiden henkilöiden kanssa.

 • Asiakassuhteen hoitaminen

 • Markkinointi

 • Sidosryhmätoiminta

 • Kuka muu käsittelee tietojasi?

 • STJ Oy käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan laadukkaita palveluntoimittajia, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä. Toimittajia ovat keväällä 2018 mm.:

 • kirjapitofirma 1

Kuinka suojaamme tietosi?

 • Suojaamme internetyhteyden (https)

 • Käytämme henkilötietoja koskevaan viestintään salattua sähköposti

 • Käytämme palomuuria

 • Salaamme tietoja (kryptaus)

 • Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat

 • Sitoutamme henkilökunnan salassapitosopimuksilla